Λευκών Ορέων 88, 152 34, Χαλάνδρι

Τηλ.: 210 6847163, Fax: 210 6847177

 

email: info@stark.com.gr, web: www.stark.com.gr